Käyttöehdot

SOPIMUS

Näiden käyttöehtojen hyväksyminen on Supercross -nimisen Mobi-Tix-applikaation ("Palvelu") käytön edellytys. Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Tämän sopimuksen hyväksyminen antaa sinulle rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Mobi-Tix pidättää kaikki muut Palveluun liittyvät oikeudet.

IKÄ JA REKISTERÖITYMINEN

Palvelun käyttäjiltä edellytetään vähintään 4 vuoden ikää. Hyväksymällä tämän sopimuksen vahvistat olevasi vähintään 4-vuotias.

Kaiken rekisteröitymisen yhteydessä annetavan tiedon on oltava totuudenmukaista.

Rekisteröitymisesi ei velvoita Mobi-Tixiä tarjoamaan sinulle mitään palvelua.

HINNAT JA MAKSUT

Palvelun käyttämisestä ei peritä maksua (pois lukien datasiirtomaksut sekä käyttäjän omiin laitteisiin mahdollisesti liittyvät muut maksut, joista käyttäjä vastaa). On kuitenkin tärkeää huomata, että Palvelussa on sekä Mobi-Tixin että kolmansien osapuolten tarjoamia maksullisia lisäpalveluja, joista veloitetaan erikseen. Mikäli käytät maksullisia lisäpalveluita, olet velvollinen maksamaan niistä kunkin lisäpalvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan.

Maksuliikenne on järjestetty kolmansien osapuolten palveluilla (Stripe).

YKSITYISYYS

Mobi-Tix ei voi kontrolloida sinun (ja muiden käyttäjien) Palvelussa jakamaa tietoa. Ennen tietojen jakamista Palvelussa sinun tulee harkita, mitä tietoja haluat Palvelussa jakaa.

Palvelussa jaetut tiedot ovat julkisia.

Kaikki henkilökohtaiset tiedot siirretään salatussa (SSH) muodossa. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään Suomen lain asettamisen vaatimusten mukaisesti.

Hyväksyt, että Mobi-Tix voi hyödyntää käyttäjätietoja markkinoinnissa ja palvelun parantamiseen pyrkivissä toimissa. Markkinointitarkoituksissa lähetyt Mobi-Tixin ja sen kumppaneiden tekstiviestit voi estää Palvelun asetuksissa.

Voit poistaa henkilökohtaiset tietosi ja tilisi ottamalla yhteyttä Mobi-Tixin Supercross -asiakaspalveluun osoitteessa supercross@mobi-tix.com.

Vastaat itse tilisi käytöstä ja tililtäsi jaetuista tiedoista. Käsittele salasanaasi asianmukaisella varovaisuudella väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

KÄYTTÖRAJOITUKSET

Vastaat kaikesta siitä aineistosta, jota tililtäsi jaetaan. Useamman kuin yhden tilin käyttäminen on kiellettyä.

Hyväksyessäsi tämän sopimuksen sitoudut siihen, että et välitä tai muulla tavoin jaa Palvelussa aineistoa, joka (i) rikkoo kolmannen osapuolen immateriaali- tai omistusoikeuksia, tai muiden yksityisyyttä; (ii) on lainvastaista tai muutoin asiatonta (esimerkiksi seksuaalisesti tai muutoin muita henkilöitä häiritsevää, lainvastaisiin tekoihin yllyttävää tai kunniaa loukkaavaa, tai joka on rinnastettavissa roskapostiksi; (iii) mainostaa liiketoimintaa; (iv) sisältää mitä tahansa (esimerkiksi viruksia) Palvelun käyttöä häiritsevää materiaalia.

Mobi-Tixillä on käyttäjää kuulematta oikeus arvioida, täyttääkö käyttäjän toimet tämän sopimuksen ehdot ja yksipuolisesti oikeus rajoittaa tai estää käyttäjän pääsy Palveluun. Mobi-Tixillä on oikeus poistaa ja hävittää Palveluun lisätty tai jaettu aineisto, jonka Mobi-Tix katsoo olevan tämän sopimuksen tai vallitsevan lainsäädännön vastaista.

Mikäli havaitset näitä käyttörajoituksia rikkovaa toimintaa, ilmoita siitä Mobi-Tixin Supercross -asiakaspalveluun osoitteessa supercross@mobi-tix.com.

OMISTUSOIKEUS

Mobi-Tix pidättää kaikki Palveluun liittyvät omistus-, lisenssi- ja immateriaalioikeudet. Käyttäjä saa Palveluun ainoastaan rajoitetun käyttöoikeuden.

Palvelu on tarkoitettu yksityiskäyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Palvelussa olevaa aineistoa liiketoimintatarkoituksessa.

VASTUUNRAJOITUS

Palvelun toiminta

Palvelu tarjoaa käyttäjilleen alustan sosiaaliseen kanssakäymiseen. Palvelun tarjotaan "siinä kunnossa kuin se on". Mobi-Tix ei sitoudu mihinkään yleiseen tai erityiseen Palvelun toimivuuteen liittyvään velvoitteeseen.

Mobi-Tix ei vastaa mistään Palveluun liittyvästä tai sen käytöstä aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta, mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. Mikäli et hyväksy näitä rajoituksia, älä käytä Palvelua.

Lataukset ja data

Käyttäjä lataa Palvelussa mahdollisesti tarjottavat kolmansien osapuolten tarjoamat aineistot omalla vastuullaan. Mobi-Tix ei vastaa mistään Palvelusta ladatuista tiedoista tai tiedostoista aiheutuvista vahingoista.

Palvelun sisäiset ostot

Mikäli käyttäjä ostaa Palvelussa tuotteita tai palveluita, joita tarjoaa Mobi-Tix, Mobi-Tixin enimmäisvastuu tällaisen tuotteen tai palvelun virheellisyydestä on rajoitettu ko. tuotteen tai palvelun hintaan.

Mikäli käyttäjä ostaa Palvelussa tuotteita tai palveluita kolmannelta osapuolelta, Mobi-Tix ei ole tällaisen osto- tai palvelusopimuksen osapuoli eikä vastaa sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Kaikki kolmannelta osapuolelta ostetuissa tuotteissa tai palveluissa ilmenevät kysymykset kuuluvat selvitettäviksi ko. osapuolten välisessä sopimussuhteessa.

Tietojen oikeellisuus

Mobi-Tix ei vastaa käyttäjien tai muiden palveluntarjoajien Palvelussa antamien tietojen oikeellisuudesta. Mikäli havaitset väärinkäytöksiä, ilmoita niistä Mobi-Tixin Supercross -asiakaspalveluun osoitteessa supercross@mobi-tix.com.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (pois lukien sen lainvalintasäännökset).

Mikäli käytät Palvelua muualla kuin Suomessa, käyttäminen tapahtuu omalla vastuullasi. Varmistu, että noudatat Palvelua käyttäessäsi sijaintipaikkasi lainsäädäntöä.

Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, mikäli niitä ei neuvotteluteitse saada ratkaistuksi, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Pirkanmaan käräjäoikeus.

MUUTOKSET

Mobi-Tixillä on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun sisältöä ja tämän sopimuksen ehtoja. Mikäli jatkat Palvelun käyttämistä sopimusehtomuutosten julkaisemisen jälkeen, hyväksyt muutetut ehdot. Jos et hyväksy mahdollisia muutoksia, lopeta Palvelun käyttö.

Ajantasaiset sopimusehdot on tarkistettavissa osoitteessa http://www.mobi-tix.com

SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Mobi-Tixillä on käyttäjää kuulematta milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelu tai muuttaa Palvelun sisältöä. Mikäli sopimus päätetään, pääsysi Palveluun estetään ja tämän sopimuksen mukainen rajoitettu Palvelun käyttöoikeus lakkaa.

YHTEYSTIEDOT

Mobi-Tix on SocialSoft Oy:n (y-tunnus 2642956-9) palvelu
Hongistonkuja 4
33300, Tampere