Käyttöehdot

SOPIMUS

Ihku-applikaation (myöhemmin ”Palvelu”) omistaa Tunturiviihde Oy, lisäksi käyttöoikeus on IHKU Helsinki Oy:llä (myöhemmin käyttöehdoissa ”Me”). Edellä mainittujen toimijoiden lukuun applikaation järjestelmänvalvojana toimii Socialsoft Oy.

Näiden käyttöehtojen hyväksyminen on Palvelun käytön edellytys. Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Tämän sopimuksen hyväksyminen antaa sinulle rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Me pidätämme kaikki muut Palveluun liittyvät oikeudet.

IKÄ JA REKISTERÖITYMINEN

Palvelun käyttäjiltä edellytetään vähintään 18 vuoden ikää. Hyväksymällä tämän sopimuksen vahvistat olevasi vähintään 18-vuotias.

Kaiken rekisteröitymisen yhteydessä annetavan tiedon on oltava totuudenmukaista.

Rekisteröitymisesi ei velvoita Meitä tarjoamaan sinulle mitään palvelua.

HINNAT JA MAKSUT

Palvelun käyttämisestä ei peritä maksua (pois lukien datasiirtomaksut sekä käyttäjän omiin laitteisiin mahdollisesti liittyvät muut maksut, joista käyttäjä vastaa). On kuitenkin tärkeää huomata, että Palvelussa on sekä Ihkun että kolmansien osapuolten tarjoamia maksullisia lisäpalveluja, joista veloitetaan erikseen. Mikäli käytät maksullisia lisäpalveluita, olet velvollinen maksamaan niistä kunkin lisäpalvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan.

Maksuliikenne on järjestetty kolmansien osapuolten palveluilla (kuten Stripe www.stripe.com).

YKSITYISYYS

Me emme voi kontrolloida sinun (ja muiden käyttäjien) Palvelussa jakamaa tietoa. Ennen tietojen jakamista Palvelussa sinun tulee harkita, mitä tietoja haluat Palvelussa jakaa.

Palvelussa jaetut tiedot ovat julkisia.

Kaikki henkilökohtaiset tiedot siirretään salatussa (SSH) muodossa. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään Suomen lain asettamisen vaatimusten mukaisesti.

Hyväksyt, että Me voimme hyödyntää käyttäjätietoja markkinoinnissa ja palvelun parantamiseen pyrkivissä toimissa. Markkinointitarkoituksissa lähetyt Meidän ja kumppaneidemme tekstiviestit voi estää Palvelun asetuksissa.

Voit poistaa henkilökohtaiset tietosi ja tilisi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa ihku@mobi-tix.com.

Vastaat itse tilisi käytöstä ja tililtäsi jaetuista tiedoista. Käsittele salasanaasi asianmukaisella varovaisuudella väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

KÄYTTÖRAJOITUKSET

Vastaat kaikesta siitä aineistosta, jota tililtäsi jaetaan. Useamman kuin yhden tilin käyttäminen on kiellettyä.

Hyväksyessäsi tämän sopimuksen sitoudut siihen, että et välitä tai muulla tavoin jaa Palvelussa aineistoa, joka (i) rikkoo kolmannen osapuolen immateriaali- tai omistusoikeuksia, tai muiden yksityisyyttä; (ii) on lainvastaista tai muutoin asiatonta (esimerkiksi seksuaalisesti tai muutoin muita henkilöitä häiritsevää, lainvastaisiin tekoihin yllyttävää tai kunniaa loukkaavaa, tai joka on rinnastettavissa roskapostiksi; (iii) mainostaa liiketoimintaa; (iv) sisältää mitä tahansa (esimerkiksi viruksia) Palvelun käyttöä häiritsevää materiaalia.

Meillä on käyttäjää kuulematta oikeus arvioida, täyttääkö käyttäjän toimet tämän sopimuksen ehdot ja yksipuolisesti oikeus rajoittaa tai estää käyttäjän pääsy Palveluun. Meillä on oikeus poistaa ja hävittää Palveluun lisätty tai jaettu aineisto, jonka katsomme olevan tämän sopimuksen tai vallitsevan lainsäädännön vastaista.

Mikäli havaitset näitä käyttörajoituksia rikkovaa toimintaa, ilmoita siitä asiakaspalveluun osoitteessa ihku@mobi-tix.com.

OMISTUSOIKEUS

Me pidätämme kaikki Palveluun liittyvät omistus-, lisenssi- ja immateriaalioikeudet. Käyttäjä saa Palveluun ainoastaan rajoitetun käyttöoikeuden.

Palvelu on tarkoitettu yksityiskäyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Palvelussa olevaa aineistoa liiketoimintatarkoituksessa.

VASTUUNRAJOITUS

Palvelun toiminta

Palvelu tarjoaa käyttäjilleen alustan sosiaaliseen kanssakäymiseen. Palvelun tarjotaan "siinä kunnossa kuin se on". Me emme sitoudu mihinkään yleiseen tai erityiseen Palvelun toimivuuteen liittyvään velvoitteeseen.

Me emme vastaa mistään Palveluun liittyvästä tai sen käytöstä aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta, mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. Mikäli et hyväksy näitä rajoituksia, älä käytä Palvelua.

Lataukset ja data

Käyttäjä lataa Palvelussa mahdollisesti tarjottavat kolmansien osapuolten tarjoamat aineistot omalla vastuullaan. Me emme vastaa mistään Palvelusta ladatuista tiedoista tai tiedostoista aiheutuvista vahingoista.

Palvelun sisäiset ostot

Mikäli käyttäjä ostaa Palvelussa tuotteita tai palveluita, joita Me tarjoamme, Meidän enimmäisvastuumme tällaisen tuotteen tai palvelun virheellisyydestä on rajoitettu ko. tuotteen tai palvelun hintaan.

Mikäli käyttäjä ostaa Palvelussa tuotteita tai palveluita kolmannelta osapuolelta, Me emme ole tällaisen osto- tai palvelusopimuksen osapuoli emmekä vastaa sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Kaikki kolmannelta osapuolelta ostetuissa tuotteissa tai palveluissa ilmenevät kysymykset kuuluvat selvitettäviksi ko. osapuolten välisessä sopimussuhteessa.

Tietojen oikeellisuus

Me emme vastaa käyttäjien tai muiden palveluntarjoajien Palvelussa antamien tietojen oikeellisuudesta. Mikäli havaitset väärinkäytöksiä, ilmoita niistä asiakaspalveluun osoitteessa ihku@mobi-tix.com.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (pois lukien sen lainvalintasäännökset).

Mikäli käytät Palvelua muualla kuin Suomessa, käyttäminen tapahtuu omalla vastuullasi. Varmistu, että noudatat Palvelua käyttäessäsi sijaintipaikkasi lainsäädäntöä.

Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, mikäli niitä ei neuvotteluteitse saada ratkaistuksi, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Pirkanmaan käräjäoikeus.

MUUTOKSET

Meillä on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun sisältöä ja tämän sopimuksen ehtoja. Mikäli jatkat Palvelun käyttämistä sopimusehtomuutosten julkaisemisen jälkeen, hyväksyt muutetut ehdot. Jos et hyväksy mahdollisia muutoksia, lopeta Palvelun käyttö.

Ajantasaiset sopimusehdot on tarkistettavissa osoitteessa http://www.mobi-tix.com

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietosuoja on Meille tärkeää. Haluamme asiakkaidemme olevan tietoisia siitä, kuinka keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja toiminnassamme. Olemme tehneet toimenpiteitä toukokuussa 2018 voimaanastuvan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Kerätyt henkilötiedot ovat rekisterin käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisia, oleellisia ja tarpeellisia. Tietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojaperiaatteita. Tiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eli tässä tapauksessa asiakkaan suostumuksella Ihku-ravintoloiden asiakassuhteen hoitamiseen, tarjotaksemme uutiskirjeen ja/tai muuta markkinointimateriaalia asiakkaillemme, jos käyttäjä on ilmaissut kiinnostuksensa vastaanottaa näitä viestejä.

Säilytämme asiakkaan henkilötietoja niin kauan, kuin säilytys on välttämätöntä tai sallittua sen perusteella, mihin tarkoitukseen tai tarkoituksiin tiedot on kerätty sekä soveltuvan lain mukaisesti.

Palvelu tallentaa rekisteröitymisen yhteydessä seuraavat tiedot:

- ravintolat joista käyttäjä on kiinnostunut
- nimi
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- postinumero
- ip-osoite

Tietoja hyödynnetään markkinoinnin kohdentamisessa, mutta niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Maksutilanteessa Palvelu tallentaa seuraavat tiedot:

- tuotteet ja niiden hinnat
- ostopäivämäärä
- ip-osoite

Maksutavan toimittaja luovuttaa Palvelulle onnistuneen maksutapahtuman yhteydessä seuraavat tiedot:

- luotonantajan nimi
- maksukortin neljä viimeistä numeroa
- maksupäivämäärä

Jos käyttäjä tallentaa maksukorttinsa tiedot tulevaisuudessa tehtäviä ostoksia varten, maksutavan toimittaja (Stripe) luovuttaa Palvelulle maksutapahtuman yhteydessä uniikin valtuusavaimen, joka mahdollistaa maksutapahtumien suorittamisen käyttäjän maksukortilta automaattisesti tarvittaessa.

Palvelu ei tallenna maksukortin tietoja omaan tietokantaansa, vaan kyseisten tietojen prosessoinnista ja varastoinnista vastaa maksutavan toimittaja. Sovelluksen tietokannasta saatavien valtuusavain- tai muiden tietojen hyödyntäminen pahansuopaisessa yhteydessä ei ole mahdollista.

Palautelomakkeen kautta lähetetyt viestit sisältävät seuraavat tiedot:

- viestin sisältö
- linkki palautteen antajaan käyttäjät-taulukossa
- lisäyspäivämäärä
- ip-osoite

Palvelun tietokanta on varastoitu Euroopan Unionissa sijaitsevalle palvelimelle. Järjestelmän hallinnan salasanat on tallennettu alan standardien mukaisesti yksisuuntaisella salauksella, joten salasanoja ei säilytetä selkokielisenä vaan tiivistemuodossa.

Hallintajärjestelmän ja sovelluksen uudelleenrekisteröitymistoiminnon yhteyteen rakennetussa kirjautumisessa hyödynnetään aikalukkotoimintoa, joka estää ns. brute-force -hyökkäyksen yksittäistä käyttäjätunnusta kohtaan.

Palvelun käyttäjätietoja ja käyttäjäkohtaisia maksutapahtumia pääsevät tarkastelemaan seuraavat henkilöt/instanssit:

- Tunturiviihde Oy ja IHKU Helsinki Oy (palvelun tuottaja)
- SocialSoft Oy (järjestelmänvalvoja)

Tietoja ei siirretä järjestelmästä eteenpäin missään muodossa ilman käyttäjän suostumusta.

Oikeudet rekisterin tietojen tarkastukseen, korjaamiseen ja poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse ihku@mobi-tix.com Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi.

Tietojen säilytysaika

Vanhentuneita tai tarpeettomia henkilötietoja ei säilytetä. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Asiakkuuteen tai muuhun jatkuvaan käyttötarkoitukseen, kuten uutiskirjeen vastaanottoon, liittyvät henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin palvelu on aktiivinen.

REKISTERINPITÄJÄ

Tunturiviihde Oy
Torikatu 22
90100 OULU
info@ihkubar.fi
Y-tunnus: 2862290-1

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tunturiviihde Oy
Tomi Keisala
info@ihkubar.fi

SocialSoft Oy
Hongistonkuja 4
33300 TAMPERE
teemu.salminen@socialsoft.fi
Y-Tunnus: 264956-9